Monday, February 09, 2015

Monday problem

Another computer experience today. I tried downloading another basketball game from YouTube and what usually takes 30-45 minutes now is 4-5 hours. Thinking that maybe something had gotten into my system I decided to use my backup laptop which I haven't used since December. When I tried to open YouTube I got a message that there was a privacy error and it wouldn't open. None of my websites would open! I wanted to search on the net for the reason for the message but couldn't open the browser.  I switched back to my primary laptop, did the search and found the solution.  It was with the time clock on the second laptop. For some reason the clock, date said January 9th, 2015 instead of February.  Once I changed it to the correct date and rebooted everything worked but there is still the problem with the length of time to download a YouTube clip. Tomorrow I will spend the time investigating that and hopefully find a solution.  We could watch the game on the laptop but that big screen TV is much better and more comfortable sitting in the living room instead of the dining room.

That was most of the day for us except for starting a new lesson in Spanish.  Joan made peanut soup for the night so her afternoon was spent cutting up vegetables and preparation. Later tonight we'll watch something on DVD I suppose.

Dziś inny komputer doświadczenie. Próbowałem pobrać kolejny mecz koszykówki z YouTube i co trwa zwykle 30-45 minut teraz jest 4-5 godzin. Myśląc, że może coś dostał się do mojego systemu postanowiłem używać kopii zapasowej komputera przenośnego, który nie mam używany od grudnia. Kiedy próbowałem otworzyć YouTube dostałem wiadomość, że nie było błędu prywatność i nie otworzy. Żaden z moich stron internetowych, by otworzyć! Chciałem, aby szukać w sieci na powód wiadomości, ale nie mógł otworzyć przeglądarkę. Przeszedłem z powrotem do mojego podstawowego laptopa, nie wyszukiwanie i znaleźć rozwiązanie. To było z zegarem na drugim laptopie. Z jakiegoś powodu zegar, data powiedział, 9 stycznia 2015, a nie w lutym. Gdy zmieniłem go na prawidłową datę i ponownym uruchomieniu wszystko działało, ale wciąż jest problem z długością czasu, aby pobrać klip z YouTube. Jutro będę spędzać czas i mam nadzieję, że śledztwo znaleźć rozwiązanie. Mogliśmy oglądać mecz na laptopie, ale to duży ekran TV jest o wiele lepiej i bardziej komfortowo siedzi w salonie zamiast jadalni.

To było prawie cały dzień dla nas, z wyjątkiem rozpoczęcia nowej lekcji w języku hiszpańskim. Joan zupy orzechowe na noc, więc jej popołudnie spędził cięcia warzyw i przygotowania. Później tej nocy będziemy oglądać coś na DVD przypuszczam.

2 comments:

Lucie Haskins said...

David, I'm not sure what capabilities your TV has but isn't there a connectivity somehow available where newer TV monitors will accept input from computers (your laptop) and play the video on the TV screen?

I don't know any specifics but wouldn't that be nice if it worked?

David and Joan Piekarczyk said...

Lucie, yes, our Samsung Smart TV has it but I need to get my wifi setup before it can work. I'
ve been lazy in doing that :-(