Tuesday, February 10, 2015

Lazy day

Resolved the computer problem today, had 2 Polish and I Spanish conversation and didn't do much else today.

Rozwiązano problem z komputerem dzisiaj, miał dwa polskie i hiszpańskie rozmowy i nie zrobić dużo jeszcze dziś.

No comments: