Saturday, February 14, 2015

V Day

Instead of buying Joan flowers for Valentines day, I bought her something she likes more..........rogala. I got the idea on the way to the flower shop when I passed Elite ans say them sitting on the counter. She was VERY happy when I returned home with them and we ate them while we drank coffee. She told me it was a great idea.

It was a sunny day today, about 10c so not too cold. I found on the internet, Children's stories in Spanish and I listened today to The Three Pigs. It had Spanish and English text with an audio file to listen to the story. Actually, it was interesting to listen to in Spanish although I certainly know the story from my youth. However there were many new words for me and it went back and forth from past to present tense with words. I did that for about an hour then listened to a podcast in Polish. Tonight we'll watch the movie, "The Theory of Everything". Someone told me it was a good movie so we will check it out.

Zamiast kupować Joan kwiaty na Walentynki, kupiłem jej coś lubi więcej .......... Rogala. Mam pomysł na drodze do kwiaciarni, kiedy zdałem Elite ans powiedzieć im siedzi na ladzie. Była bardzo szczęśliwa, gdy wróciłem do domu z nimi i jedliśmy je, gdy piliśmy kawę. Powiedziała mi, że to świetny pomysł.

To był słoneczny dzień dzisiaj, o 10c tak, nie za zimno. Znalazłem w internecie, opowiadania dla dzieci w języku hiszpańskim i słuchałem dziś The Three Pigs. Miał hiszpański i angielski tekst z pliku audio do słuchania opowieści. Właściwie, to było ciekawe do słuchania w języku hiszpańskim, chociaż na pewno znasz historię z mojej młodości. Jednak było wiele nowych słów dla mnie i poszedł tam iz powrotem od przeszłości do teraźniejszości napięta słowami. Robiłem to przez około godzinę, a następnie słuchałem podcastu w języku polskim. Dziś wieczorem będziemy oglądać film, "teoria wszystkiego". Ktoś mi powiedział, że to dobry film, więc będziemy to sprawdzić.

No comments: