Tuesday, February 24, 2015

Mistakes.

Thanks, Marta, for pointing out the mistakes of dates of your upcoming trips. Sometimes when I am busy with my elves working on new toys for Christmas, my elves interrupt me when I'm writing. That must be the reason for the mistakes. :-)

Two of our friends, Mary O'Donnell and Mike Davis, from the days when we lived in the Upper Peninsula of Michigan and came to Europe to visit us sent us a message that Mike's son, Josh Davis, was auditioning for "The Voice" in America. We've known Josh since he was a little kid and watched or listened to his musical progress over the years. Thanks to YouTube we were able to watch the audition. https://www.youtube.com/watch?v=S_IRqLjdh8o  He has the potential now of becoming a star recording artist. Congratulations Josh, fantastic audition.

Dzięki, Marta, za wskazanie błędów terminach kolejnych wyjazdów. Czasami, gdy jestem zajęty moje elfy pracy na nowych zabawek na Boże Narodzenie, moje elfy przerywaj mi, gdy piszę. To musi być powodem błędów. :-)

Dwie z naszych przyjaciół, Mary O'Donnel i Mike Davis, z czasów, gdy mieszkał na Górnym Półwyspie Michigan i przybyli do Europy, aby odwiedzić nas przysłał nam wiadomość, że syn Mike, Josh Davis, został przesłuchaniach do "The Voice" w Ameryce. Znamy Josh odkąd był małym chłopcem i obserwował czy słuchał jego muzycznej postęp na przestrzeni lat. Dzięki YouTube mogliśmy obserwować przesłuchanie. https://www.youtube.com/watch?v=S_IRqLjdh8o On ma potencjał stać się artystą nagrywania gwiazdą. Gratulacje Josh, fantastyczne przesłuchanie.

No comments: