Thursday, February 26, 2015

Money goes.

We had a nice visit from our friend, Stanisław today.  He usually stops here about once a month just to talk and see how we are doing. He's a younger man, 59. and has a lot of stories to tell about his life growing up in a small village near Leszno. He's had his own business selling bottled water for 23 years What is most impressive about him is that he knows so much about different subjects. It's always nice to see him.

Shopping day today was 123 zl in total for the week. Spending money is not our favorite thing to do and it got worse when we got home and found the heating bill for December and January, 951 zl. It could have been much worse if we would have had a cold winter but thankfully we didn't. The next bill should be much less.

Mieliśmy ładny wizytę naszego przyjaciela, Stanisław dzisiaj. On zwykle zatrzymuje się raz w miesiącu po prostu porozmawiać i zobaczyć, jak to robimy. On jest młodszy, 59. i ma wiele historii do opowiedzenia o jego życie rozwija się w małej wiosce niedaleko Leszna. Miał swój własny biznes sprzedaży butelkowanej wody od 23 lat, co jest najbardziej imponujące jest to, że o nim wie tak wiele o różnych przedmiotów. To zawsze miło się z nim zobaczyć.

Dzisiaj był dzień na zakupy w sumie 123 na tydzień. Wydawanie pieniędzy nie jest nasza ulubiona rzecz zrobić i było jeszcze gorzej, kiedy wróciliśmy do domu i okazało się, że rachunek za ogrzewanie w grudniu i styczniu, 951 . To mogło być znacznie gorzej, jeśli mielibyśmy do zimy, ale na szczęście nie.Następna ustawa powinna być znacznie mniejsza.

No comments: