Saturday, February 07, 2015

Saturday rant!

Met with someone today and talked with someone today who are having family problems that are unbelievable. I don't know how people can live with themselves when they treat people the way they do. I won't go into details of who, what and why because it's not my place to talk about these situations but they make me angry. Sometimes I think the old medieval stocks should be brought back and people who abuse their children or parents put into them in the rynek with a poster telling why the individual is in them.

A reader wrote to me today that Americans do know what's going on in Ukraine and the incident of the Jordanian pilot but they are more interested in "reality" shows. I think they don't realize that the real reality is what is happening in the world today and how it is going to affect them.

So, today is another gray day, a little snow this morning but not much accumulation and the temperature of 0c. Still, it's not bad for this time of the year. We will study a little Spanish, I'll do some work on my Polish lesson for next week and Joan will make spaghetti with bolognaise meat sauce for dinner. Since it is the weekend, we watch M Jak Milość, as usual and then later a movie.

Dzisiaj spotkałem się z kimś rozmawiał z kimś, a dziś, którzy mają problemy rodzinne, które są niewiarygodne. Nie wiem, jak ludzie mogą żyć ze sobą, gdy traktować ludzi tak, jak oni. Nie będę wdawać się w szczegóły kto, co i dlaczego, bo to nie jest moje miejsce, aby porozmawiać o tych sytuacjach, ale oni mnie zły. Czasami myślę, że stare średniowieczne zapasy powinny być przywrócone, a ludzie, którzy nadużywają ich dzieci lub rodziców nie wkłada w Rynku z plakatu z informacją, dlaczego dana osoba jest w nich.

Czytelnik napisał do mnie dzisiaj, że Amerykanie nie wiedzą, co się dzieje na Ukrainie, a incydent jordańskiego pilota, ale są one bardziej zainteresowane w pokazach "rzeczywistości". Myślę, że nie zdają sobie sprawy, że prawdziwa rzeczywistość jest, co się dzieje w dzisiejszym świecie i jak to będzie ich dotyczyć.

Tak, dzisiaj to kolejny szary dzień, mało śniegu dziś rano, ale nie wiele akumulacji i temperatura 0 ° C. Mimo to, to nie jest źle jak na tę porę roku. Będziemy uczyć się trochę hiszpański, zrobię jakąś pracę na mojej polskiej lekcji na następny tydzień i Joan będzie spaghetti z sosem mięsnym bolońsku na kolację. Ponieważ jest weekend, możemy oglądać M jak miłość, jak zwykle, a później film.

No comments: