Friday, February 06, 2015

None!

No excitement today. Only one conversation and lesson with Zbyszek. We have a slight problem with our toilet, there is an odor coming from the water and don't know how to solve the problem. Even fresheners don't help. Other than that, life is good!!

Nie emocje dziś. Tylko jedna rozmowa, a lekcja ze Zbyszek. Mamy drobny problem z naszej toalety, nie ma zapachu pochodzące z wody i nie wiem jak rozwiązać ten problem. Nawet odświeżacze nie pomagają. Poza tym, życie jest dobre !!

Cześć! Evą. Marta powiedziała mi, że czytasz mojego bloga codzienne przed snem.

1 comment:

Daniel Mozzie said...

way2savemoney.com is the cheapest and most reliable parcel delivery to Poland.
you can send your parcel from UK to Poland with very good customer services. I was happy with way2savemoney delivery.