Saturday, February 21, 2015

Good week.

What a week! Four out of five days with sunshine. Unbelievable for February in Poland! Not only that but the temperature was 10c in the afternoon. SUPER! Almost like springtime and I can't wait until the hyacinths blossom in front of our flat. It was a good day for a walk around our neighborhood We did our usual studying of Spanish together and then I studied Polish. Yesterday's lesson with Zbyszek showed a little more improvement in my learning process because I didn't make as many mistakes changing single nouns to plural. What surprised me was that I gave the right answers without thinking about the rules for changing them and they came out automatically. Of course, I got some wrong for the more difficult words because they change so irregularly..

In Warsaw,  Łazienkowski Bridge caught on fire but official reports state that a number of wooden planks being stored under the bridge most likely caught fire and the flames then spread to wooden scaffolding which had been set up next to the bridge. It took firemen 12 hours to put out the fire and now it's being assessed for how much damage has been done to the bridge. It could take up to one year to repair the damage so residents of Warsaw who use the bridge will have to find an alternate route.

Co za tydzień! Cztery z pięciu dni były słoneczne. Niewiarygodne jak na luty w Polsce! Nie tylko z tego powodu, ale temperatury w godzinach popołudniowych, która wyniosła 10C. SUPER! Prawie jak wiosną, a ja nie mogę się doczekać, żeby zakwitły hiacynty naprzeciwko nasze mieszkania.  To był dobry dzień na spacer po naszej okolicy. Jak zwykle razem pouczyliśmy się hiszpańskiego, a potem ja uczyłem się polskiego. Wczorajsza lekcja ze Zbyszkiem pokazała pewną poprawę w moim procesie uczenia się, ponieważ  nie zrobiłem wielu błędów zamieniając  rzeczowniki w liczbie pojedynczej na liczbę mnogą. Zaskakujące było to, że odpowiadałem nie myśląc o zasadach, jak dokonać tej zamiany, i odpowiadałem automatycznie. Oczywiście, zrobiłem błędy w najtrudniejszych słowach, ponieważ one mają formy nieregularne.

Most Łazienkowski w Warszawie zapalił się, a z oficjalnych raportów wynika, że pewna liczba drewnianych desek  przechowywanych pod mostem najprawdopodobniej zapaliła się, a następnie płomienie  rozprzestrzeniły się na drewniane rusztowania, który zostały postawione obok mostu. Strażakom zajęło  12 godzin, aby ugasić pożar i teraz jest wyceniana wyrządzona szkoda. Naprawa  może potrwać nawet do roku , więc mieszkańcy Warszawy, którzy korzystają z mostu będą musieli znaleźć inną trasę.

No comments: