Monday, February 02, 2015

Finally back.

I checked the internet this morning and was not surprised to read the Patriots have again won the Super Bowl. We have watched their quarterback play since he was in the University of Michigan and knew then he would be good as a professional quarterback.

Here, the weather is still mild for winter, nothing like the winter in Chicago. I don't miss those winters although the snow does make even the dirtiest places look good.

We finally have gotten back into our routine of studying Spanish together and I happy about that. It is amazing how quickly we forget things we learned a month ago if you don\t study on a daily basis. We planned every day for the last month to start again but when it came time to do it we found different reasons not to.  I guess we were still lazy from the holidays.

Sprawdziłem w internecie to rano i nie był zaskoczony, aby przeczytać Patriots wygrał ponownie Super Bowl. Obserwowaliśmy ich rozgrywający grę, ponieważ był w University of Michigan i wiedział wtedy byłby dobry jako profesjonalny rozgrywający.

Tu pogoda jest jeszcze łagodne zimy, to jak zima w Chicago. Nie przegap tych zimy choć śnieg robi nawet najbrudniejsze miejsca dobrze wyglądać.

W końcu dostał z powrotem do naszej rutyny studiowania języka hiszpańskiego razem i ja szczęśliwy. To niesamowite, jak szybko zapominamy rzeczy, których nauczyłem się miesiąc temu, jeśli don \ t badania codziennie. Zaplanowaliśmy codziennie przez ostatni miesiąc, aby rozpocząć ponownie, ale kiedy przyszedł czas, aby to zrobić znaleźliśmy różne powody, aby nie. Myślę, że byliśmy jeszcze leniwi od święta.

No comments: