Friday, February 27, 2015

Nice surprise.

My weekly lesson with Zbyszek was OK but at the end he told me I needed to study more. I couldn't disagree with him. Because Spanish is easier for me I find myself spending more time learning it than I spend with Polish. Of course, I feel a little guilty about that and have to change my habits and to go back to Polish more.

I had a nice email from someone in the U.S. who has taken Polish lessons from my cousin's wife, Ann Burzycki. He said he is an occasional reader of my blog and is coming to Poznań next month for a few weeks. He asked if we could meet and exchange stories of our effort to learn Polish and learn more about our life in Poland.  Of course, I wrote back to him and agreed to meet when he is here. Things like this are always a pleasant surprise for me. I like hearing from my readers and getting to know them a little. When I look at how many people view my blog on a weekly basis it always amazes me there are so many. I suppose it's one of the reasons why I keep writing it.

http://www.buzzfeed.com/annaneyman/27-reasons-you-should-never-visit-poland#.fxJE13G507

Mój tygodniowy lekcja ze Zbyszek był OK, ale w końcu powiedział mi, że muszę uczyć się więcej. I nie zgadzam się z nim. Ponieważ hiszpański jest mi łatwiej znalazłem się spędzać więcej czasu na naukę, niż spędzić z Polski. Oczywiście, czuję się trochę winny o tym i zmienić swoje nawyki i wrócić do Polski więcej.Miałem miły e-mail od kogoś w USA, który przyjął polskie wnioski z żoną mojej kuzynki, Ann Burzycki. Powiedział, że to sporadyczne czytelnik mojego bloga i zbliża się do Poznania w przyszłym miesiącu na kilka tygodni. On zapytał, czy możemy się spotkać i opowieści wymiany naszej wysiłku do nauki polskiego i dowiedzieć się więcej o naszym życiu w Polsce. Oczywiście, napisałem do niego i zgodził się na spotkanie, kiedy on tu jest. Takie rzeczy są zawsze miłe zaskoczenie dla mnie. Lubię kontakt z czytelnikami i poznać ich trochę. Kiedy patrzę, jak wielu ludzi zobaczyć mojego bloga na tydzień to zawsze mnie zadziwia istnieje tak wiele. Przypuszczam, że to jeden z powodów, dlaczego wciąż pisanie go.No comments: