Monday, February 16, 2015

Cold day.

A cold day to wake up to and it didn't get any warmer. No snow(very good) but gray skies again(not good). However, that is what winter has been like, so far.

Joan is sitting in the living room listening to the last Spanish lesson again and I will join her soon, then we will move to the next lesson. Earlier I had a conversation in Spanish and then Polish. I find myself putting Spanish words into Polish conversations and Polish into Spanish but I suppose that is normal.

I heard there is a follow up series to Breaking Bad named Better Call Sol but I haven't found it yet.

Zimny dzień, aby obudzić się i nie dostać nic cieplej. Brak śniegu (bardzo dobrze), ale szare niebo ponownie (nie dobrze). Jednak to, co zimą jest jak do tej pory.

Joan siedzi w salonie słuchania ostatniej lekcji hiszpańskiego ponownie i dołączę szybko, a następnie ruszymy do następnej lekcji. Wcześniej miałem rozmowę w języku hiszpańskim, a następnie polski. Znalazłem się wprowadzenie hiszpańskich słów do polskich rozmów i języka polskiego na język hiszpański, ale przypuszczam, że to jest normalne.

Słyszałem, że jest kontynuacją serii do Breaking Bad nazwie Better połączeń Sol, ale nie znalazłem jeszcze.

No comments: