Monday, February 23, 2015

JUST looking!

Here comes the sun! Yes, another sunny day, so unusual. I don't know why I keep telling you about it except for the fact it IS so unusual for this time of year of Poland.

I finally put the Spanish fonts into my keyboard so I can write in Spanish using the correct grammar marks on letters.  Not that I am writing much in Spanish yet, just preparing for the future :-) Just for fun I was checking out the cost of housing in Spain and in some places it is cheaper than Poland. Of course, not in the touristy parts or cities but in villages five or ten kilometers from the sea. I found one villa in northeast Spain for monthly rent of 1,400 zl. It has four bedrooms, two bathrooms, living room, dining room balcony on the second floor and a patio below it on the first floor.  It even has a swimming pool and best of all, it's not surrounded by other houses. Don't misunderstand me, we are NOT moving to Spain but it doesn't hurt to look at other places. With only 35 days left, Spain is more on our mind at this time. My Spanish conversation partner told me today she will go to Majorca Wednesday to find out more about the job offer she got and if it looks should, her and her family will move there.  We've already been invited to visit her there so it will be another new destination and place to visit in the future.

Congratulations to Pawel Pawlikowski for winning the Oscar for the Best Foreign Film. "Ida".

Znowu mamy słońce! Tak, kolejny słoneczny dzień, to takie niezwykłe. Nie wiem, dlaczego wciąż ci o tym mówię, z wyjątkiem faktu, że jest to tak nietypowe dla tej pory roku  w Polsce.

I wreszcie uzupełniłem moją klawiaturę o hiszpańskie czcionki,  więc mogę napisać w języku hiszpańskim używając poprawnych znaków w  listach. Nie dlatego, że piszę dużo po hiszpańsku , po prostu przygotowuje się do przyszłości :) Tak dla zabawy sprawdziłem koszty  mieszkań w Hiszpanii, w niektórych miejscach są one tańsze niż w  Polsce. Oczywiście, nie w częściach turystycznych  miast ale na wsiach, jakieś pięć czy dziesięć kilometrów od morza. Znalazłem jedną willę w północno-wschodniej Hiszpanii z miesięcznym czynszem 1400 zł. Posiada cztery sypialnie, dwie łazienki, salon, jadalnię, balkon na drugim piętrze, a pod nim patio na pierwszym piętrze. Ma nawet basen i najlepsze ze wszystkiego jest to, że nie jest otoczony przez inne domy. Nie zrozumcie mnie źle, nie przeprowadzamy się do Hiszpanii, ale to nic nie szkodzi szukać w innych miejscach. Pozostało tylko 35 dni do wyjazdu do Hiszpanii i teraz myślimy o tym coraz częściej. Moja hiszpańska rozmówczyni powiedziała mi dzisiaj, że pójdzie w środę na Majorkę dowiedzieć się więcej o ofercie pracy, jaką otrzymała  i jeśli oferta wygląda dobrze, ona i jej rodzina przeprowadzą się tam. Mamy już zaproszenie by ją tam odwiedzić , więc będzie kolejny nowy cel i miejsce do odwiedzenia w przyszłości.
Gratulacje dla Pawła Pawlikowskiego za otrzymanie Oskara za film "Ida"

No comments: