Monday, January 23, 2017

Email.

Lori, the email address above is correct BUT.........Blogger puts it in capital letters and it should be all lower case. That is probably the problem.

Another sunny day today. Joan had a nice conversation with Karen last night. I think Karen's visit last September helped them connect and try to maintain a steady Skype now. That makes me happy.

Joan is doing well and looking forward to our Spain trip. I found a place for us to stay via Airbnb and made the reservation so everything is set.

Lori, adres e-mail powyżej jest poprawny ale  ......... Blogger wpisuje go wielkimi literami a powinno być wszystko małymi literami. Prawdopodobnie  to jest ten problem.

Dzisiaj jest kolejny słoneczny dzień. Zeszłej nocy Joan miała miłą rozmowę z Karen. Myślę, że wizyta Karen we wrześniu ubiegłego roku pomogła im zbliżyć się i próbować utrzymać stałe połączenie na Skype. To wszystko sprawia, że jestem szczęśliwy.

Joan ma się dobrze i czeka na naszą podróż do Hiszpani. Znalazłem dla nas miejsce na pobyt za pośrednictwem Airbnb i dokonałem rezerwacji, więc wszystko jest ustawione.

No comments: