Sunday, January 15, 2017

Resting.


4 days left until the fateful day occurs and already I feel the sadness of the upcoming event. Say what you will against this man but his replacement will never come close to being as eloquent a speaker, thoughtful of ALL of the people of the country and inspirational to so many.

At home it was a restful day studying languages, doing homework, watching very little TV and playing a game of Scrabble. We woke up to a snow covered ground and it continued to lightly snow until about 12:00. I worked a little on my laptop trying to fix the problem of overheating when I was using Skype. One instruction told me to make sure Internet Explorer was my default browser because using Chrome was causing his overheating. I did that, tried a quick conversion on Skype, checked my Task Manager while I was speaking and it seemed to stop the problem. I will be more sure of it this week when I have longer conversations.

Jeszcze 4 dni zostały do fatalnego dnia, a ja już czuję smutek z powodu tego, co ma nadejść. Mówcie co chcecie przeciwko temu człowiekowi, ale jego następca nigdy nie zbliży się do poziomu tak elokwentnego mówcy, zwracającego uwagę wszystkich mieszkańców kraju oraz będącego inspiracją dla tak wielu.

Dzisiejszy dzień spędziliśmy w domu. Był to spokojny dzień z nauką języków, odrabianiem zadań domowych, troszkę oglądaniem telewizji i graniem w Scrabble. Gdy się obudziliśmy, świat był pokryty śniegiem, padało aż do około 12:00. Pracowałem trochę na moim laptopie, próbując rozwiązać problem jego przegrzewania, kiedy używam Skype. Jedna z instrukcji kazała mi się upewnić, że Internet Explorer jest domyślną przeglądarką, ponieważ używany przeze mnie Chrome jest sprawcą przegrzania. Zrobiłem to, spróbowałem też szybkiej rozmowy na Skype, podczas której sprawdziłem menedżera zadań. Wydaje się, że problem został zatrzymany. Upewnię się w przyszłym tygodniu podczas dłuższych rozmów.

No comments: