Tuesday, January 24, 2017

Goodbye

Inside the Alhambra in Granada

Ryanair, the low cost airline, just discontinued flights from Poznań to Rome. They didn't give a reason. Seems a little strange that there are not not many flights out of Poznań compared to places like Wrocław. A lot of travellers either start from there ore Berlin because of the availability of flights. Thank goodness they still fly to Alicante, Spain. On our trips to Malaga we had to start from Wrocław.

The gray days have returned to our area so everything is back to normal after a few days of sunshine.

I've been enjoying helping the little girl next door improve her English.  She teaches me a few words in Polish and we have fun during our time together. It's almost like having a granddaughter.

Ryanair, tania linia lotnicza, po prostu przerwała loty z Poznania do Rzymu. Nie podali powodu. Wydaje się nieco dziwnym, że nie ma wielu lotów z Poznania w porównaniu z takimi miejscami,  jak Wrocław. Dużo turystów albo zaczyna stamtąd lot albo z Berlina ze względu na dostępność lotów. Dzięki Bogu, że wciąż latają do Alicante w Hiszpanii. Naszą wycieczkę do Malagi musieliśmy zaczynać z Wrocławia.

Szare dni powróciły w naszą okolicę, więc wszystko wróciło do normy po kilku słonecznych dniach.

Ciszę się pomagając poprawić  angielski dziewczynce z mieszkania naprzeciwko naszych drzwi. Ona uczy mnie kilka słów w języku polskim i podczas naszego wspólnego czasu świetnie się bawimy. To prawie tak, jakby mieć wnuczkę.

No comments: