Saturday, January 21, 2017

Grandparents weekend

In Poland, Grandmother’s Day (Dzień Babci) and Grandfather’s Day (Dzień Dziadka) are celebrated on separate days:
21st January
 – Grandmother’s Day
22nd January – Grandfather’s Day
In Poland there is tradition that grandchildren bring cards and some little, often handmade, gifts for grandparents to show their appreciation. Also in schools and other institutions events are being organized to celebrate this holiday.So it wasn't a big surprise today when we went to Kandulski's and found a line of people waiting to buy cakes and other sweets for these days. The line never got smaller while we were there. People just kept coming in the whole time and even with four cashiers the line was steadily long.

The weather has warmed a little so the hoarfrost has disappeared from the trees and bushes. I'm glad I took the pictures when I did.

A friend of mine showed me a hard cover genealogy book of her family that her uncle had been working on for years and it was very impressive. He traced their family back to 1250 and has pictures, both black and white and color in it. Along with that he has individual family trees and all the stories he could collect. My friend is going on holiday for a wee of skiing to Italy and said I could have the book while she is gone. I would like to look at it more extensively and think about doing the same with my research although I don't know if there would be much interest in it from my own family. I think they are satisfied with just the free PDF file.

W Polsce Dzień Babci i Dzień Dziadka obchodzone są w różnych dniach:
21 stycznia
- Dzień Babci
22 stycznia - Dzień Dziadka
W Polsce istniej tradycja, że wnuki dają dziadkom laurki i drobne, często ręcznie
robione prezenty, by okazać im swoje uczucia. Również w szkołach i innych
instytucjach organizowane są z tej okazji różne wydarzenia. Nie było więc dziś dużym
zaskoczeniem, że kiedy poszliśmy do cukierni Kandulskiego, była tam kolejka ludzi
czekających by kupić ciasta i inne słodkości z okazji tych dni. Przez cały czas gdy tam
byliśmy, kolejka się nie zmniejszała. Bez przerwy wchodzili nowi klienci i kolejka była wciąż tak samo długa, mimo, że obsługiwały ją aż cztery osoby.

Ociepliło się, więc szron zniknął z drzew i krzewów. Cieszę się, że zdążyłem wcześniej zrobić zdjęcia.

Moja przyjaciółka pokazała mi księgę genealogiczną jej rodziny, w twardej oprawie, nad którą jej wuj pracował przez lata. Jest naprawdę imponująca. Prześledził losy ich rodziny do 1250 roku i zamieścił w niej zdjęcia, zarówno czarno-białe, jak i kolorowe. Ponadto pojedyncze drzewa rodzin i wszystkie historie, jakie udało mu się zebrać. Ta przyjaciółka jedzie na tydzień  na narty do Włoch i powiedziała, że pożyczy mi tę księgę na czas jej nieobecności. Chciałbym spojrzeć na to dokładniej i pomyśleć o zrobieniu podobnej, bazującej na wynikach moich odkryć, choć nie wiem, czy wzbudzi to zainteresowanie mojej rodziny. Wydaje mi się, że wystarczają im bezpłatne pliki pdf.

1 comment:

[d] said...

You can self-publish professionally with Amazon. Their url is: https://www.createspace.com/ and it works very well. My friend publishes her kids' poems that way for all family and acquaintances to purchase. Recommended!