Tuesday, January 31, 2017

Calpe.Two Skype conversations and again my laptop shut down when talking with Czesław from Koszalin. It just overheats and shuts off with no warning. I've tried several things to correct the problem but no luck so far. It doesn't do that when I talk with other people.

Due to a little laziness, our Christmas tree is still standing. We really need to take it down but we very much like the colored lights.

It's 2c and gray today but 19c and sunny in our destination of Calpe, Spain. I was talking with Lila today about this place and sent her the documentary about it. The video does a much better job of explaining why we want to visit there.  https://www.youtube.com/watch?v=VA--5zsabRQ&t=16s

Dwie rozmowy na Skype i znowu mój laptop wyłączył się podczas rozmowy z Czesławem z Koszalina. On po prostu przegrzewa się i wyłącza bez ostrzeżenia. Próbowałem kilku rzeczy, aby rozwiązać ten problem, ale do tej pory bez powodzenia. Tak się nie dzieje, gdy rozmawiam z innymi ludźmi.

Ze względu na małe lenistwo, nasza choinka wciąż stoi. Naprawdę musimy ją rozebrać, ale bardzo lubimy kolorowe lampki.

Dzisiaj tylko 2C i szaro, ale 19C i słonecznie w okolicy Calpe, w Hiszpanii. Dzisiaj rozmawiałem z Lilą  o tym miejscu i wysłałem jej film dokumentalny na ten temat. Film znacznie lepiej wyjaśnia, dlaczego chcemy odwiedzić  to miejsce. https://www.youtube.com/watch?v=VA--5zsabRQ&t=16s

No comments: