Sunday, January 01, 2017

Happy New Year !


We spent a quiet evening at home watching fireworks from our balcony and the window on the opposite side of the flat. There were many more than last year and even in the little park across from us the community has a display that lasted about 10 minutes. I thought earlier about videoing fireworks but last years wasn't really spectacular so I didn't, next year I will.

Spędziliśmy spokojny wieczór w domu oglądając fajerwerki z naszego balkonu i okna po przeciwnej stronie mieszkania. Było o wiele więcej niż w ubiegłym roku, a nawet w małym parku naprzeciwko nas wspólnota posiada wyświetlacz, który trwał około 10 minut. Myślałem wcześniej o videoing fajerwerki, ale ostatnie lata nie było spektakularne, więc nie, w przyszłym roku będę.

No comments: