Saturday, January 14, 2017

Icy......

A thin layer of ice on the roads and sidewalks mad it a slippery day today to be outside. Even with winter boots on, it wasn't easy walking for us from our flat to the garage for a little trip to Kandulski's to break up a rather monotonous day.

Our main function was studying languages and after three hours we needed a break so we decided to take a little drive for refreshments. By the time we left the roads were drive-able but the sidewalks were still not so good. We sat for about two sat hours and talked about our upcoming trip in April and what we wanted to accomplish with it. Still no luck with the Ryanair website to get our baggage and seats arranged. I suppose they don't work Live Chat on the weekends in whatever country the calls are directed to.

Soon the inauguration will be taking place in the country we moved from and from what I have been reading there will anti-inauguration events taking place across the country as well. I've never experienced anything like this in my life. There is so much fear and worry about this man who will be in charge of the country. For the moment, his supporters are very happy and those who opposed him are terrified.

Cienka warstwa lodu obecnie na drogach i chodnikach szalonych to śliska dzień na zewnątrz. Nawet w butach zimowych dalej, to nie było łatwe dla nas chodzenie z naszego mieszkania do garażu na małą wycieczkę do Kandulski, aby zerwać dość monotonne dni.

Naszym głównym zadaniem była nauka języków, a po trzech godzinach potrzebowaliśmy przerwy, więc zdecydowaliśmy się wziąć trochę twardy na poczęstunek. Do czasu, kiedy opuścił drogi były w stanie napędu, ale chodniki nie były jeszcze tak dobre. Usiedliśmy na około dwie godziny siedzieliśmy i rozmawialiśmy o naszej zbliżającej się podróży w kwietniu i to, co chcieliśmy osiągnąć z nim. Wciąż nie ma szczęścia w witrynie Ryanair dostać nasz bagaż i fotele ustawione. Przypuszczam, że nie działają Live Chat w weekendy w jakimkolwiek kraju połączenia są kierowane do.

Wkrótce inauguracja odbędzie się w kraju, przeprowadziliśmy się z iz tego co czytałam nastąpi inauguracja wydarzenia anty-zachodzące w całym kraju, jak również. Nigdy nie doświadczyłem czegoś takiego w moim życiu. Jest tyle strach i obawa o tym człowieku, który będzie odpowiedzialny za kraj. W tej chwili jego zwolennicy są bardzo szczęśliwi i tych, którzy go przeciwieństwie są przerażeni.

No comments: