Thursday, January 12, 2017

Food day.

Food shopping day, 140 zl spent, with Joan's supervision so it was a good day. :-) She is trying a new recipe for chicken vegetable soup so we had to buy a few extra things, therefore the little higher cost.

I had a nice Spanish conversation with Pablo, a man from the Basque area of Spain. Since my vocabulary is still limited is was a little difficult to talk about things but I managed to struggle through it. We are going to talk once a week.

After listening to President Obama's farewell speech, we list to President-elect Trump's press conference. I couldn't help but compare one speech to the other however it was impossible. The first speech was elegant, positive, hopeful and a statesman's address to the nation. The second one was like listening to a teenager talked about how brilliant he was and the great plans he had for the nation without telling a word of specifics. I just can't believe he is going to be the President.

Dzień zakupu żywności pod nadzorem Joanny i wydane 140 zł, więc to był dobry dzień. :-) Ona wypróbowuje nowy przepis na zupę jarzynową z kurczakiem, więc musieliśmy kupić kilka dodatkowych rzeczy, dlatego koszty były trochę wyższe.

Miałem miłą rozmowę po hiszpańsku z Pablo, z mężczyzną z obszaru Basków w Hiszpanii. Ponieważ moje słownictwo jest wciąż ograniczone, było trochę trudno mówić o różnych rzeczach, ale udało mi się przez to przedrzeć. Będziemy rozmawiać raz w tygodniu.

Po wysłuchaniu pożegnalnego przemówienia prezydenta Obamy, słuchaliśmy konferencji prasowej prezydenta-elekta Trumpa. Nie mogłem temu zaradzić, ale niemożliwe jest porównać jedną mowę do drugiej. Pierwsze przemówienie było eleganckie, pozytywne, pełne nadziei i zaadresowane przez męża stanu do narodu. Drugie było jak słuchanie nastolatka mówiącego o tym, jaki jest wspaniały i jakie wielkie plany ma dla narodu, nie mówiąc ani słowa o szczegółach. Po prostu nie mogę uwierzyć, że będzie prezydentem.

No comments: