Friday, January 06, 2017

Epiphany


-4c in Poznań, 16c in Calpe, Spain. Hmmm, I wonder where we would rather be? :-) Joan and I have spent many winters in much colder and worse conditions than since we moved to Poland. We have not experienced what we would consider a bad winter since living here so it is an improvement. Fortunately, today, even with the colder temperature, we do have sunshine and that is a BIG plus.

Today is the holiday of Three Kings or Epiphany. The Feast of the Epiphany of Our Lord Jesus Christ is one of the oldest Christian feasts, though, throughout the centuries, it has celebrated a variety of things. Epiphany comes from a Greek verb meaning "to reveal," and all of the various events celebrated by the Feast of the Epiphany are revelations of Christ to man. It also means, in Poland, that almost all types of businesses and stores are closed on this day. Hence, today is the beginning of a three day holiday. Of all the stores in our neighborhood, only one chose to be open and it was packed with people who must not have done enough shopping for food to prepare for this day.

On this day, when I was young, it was also the day we usually took down the Christmas tree. Today, we do not until later, whenever we feel like it.

Minus 4C w Poznaniu, +16C w Calpe w  Hiszpanii. Hmm, zastanawiam się, gdzie wolelibyśmy być? :-) Joan i ja spędziliśmy wiele znacznie chłodniejszych zim i w gorszych warunkach zanim przenieśliśmy  się do Polski. Odkąd tutaj mieszkamy,  nie doświadczyliśmy tego, co uważalibyśmy za złą zimę więc jest to poprawa na lepsze. Dzisiaj na szczęście mamy słoneczko nawet przy minusowej temperaturze i to jest duży plus.

Dzisiaj jest święto Trzech Króli lub Epifanii. Święto Objawienia Pana Naszego Jezusa Chrystusa jest jednym z najstarszych świąt chrześcijańskich, choć na przestrzeni wieków różnie obchodzone. Epifania pochodzi od greckiego czasownika oznaczającego  "ujawnić się" i wszystkie różne wydarzenia obchodzone podczas święta Epifanii są objawieniem się Chrystusa. W Polsce oznacza to również, że prawie wszystkie rodzaje firm i sklepów są w tym dniu zamknięte. Tak więc, dzisiaj jest początek trzydniowych wakacji. Spośród wszystkich sklepów w naszym sąsiedztwie, tylko jeden  był otwarty i  było w nim pełno ludzi, którzy nie zrobili zakupu żywności w wystarczającej ilości, aby przygotować się na ten dzień.

Kiedy byłem młody, to był to także dzień, w którym  zwykle rozbieraliśmy choinkę. Dziś tego nie będziemy robić i tak pozostanie aż poczujemy, że już trzeba .

No comments: