Monday, January 16, 2017

Good day !

 
 

Hey, what do you know! It is a sunny day today in Poznań. Also a day of celebration in Poland because Polish ski jumper Kamil Stoch has won the second World Cup competition in Wisła, in southern Poland, his second victory in as many days.

Another reason to celebrate, in Poznań, the staff of the Great Orchestra of Christmas Charity finished counting the collected donations. It turned out to be an exceptional record for Poznań, 425.263,46 zl  It exceed last years total by 100,000 zl. These funds were collected by hundreds of volunteers all around the city holding cans to take donations. This charity uses the money to buy much need equipment for children's hospitals.

The results from all over the country are yet to be known, we have to wait, but already now we know that it will be a record amount. The final sum of the money collected will be specified in a few weeks, when there is an end to an ongoing online auctions.

 
Hej,  wiesz co! Dzisiaj w Poznaniu jest słoneczny dzień. To jest również dzień, w którym Polska świętuje, ponieważ polski skoczek narciarski Kamil Stoch wygrał drugi konkurs Pucharu Świata w Wiśle, w południowej Polsce, jest to jego drugie zwycięstwo w ciągu wielu dni.
 
Innym powodem do świętowania w Poznaniu jest to, ekipa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zakończyła liczenie zebranych pieniędzy. Okazało się, że w Poznaniu padł wyjątkowy rekord: 425.263,46 zł. To przekracza ostatnie lata o 100000 zł. Środki te zostały zebrane przez setki wolontariuszy w całym mieście, którzy trzymali puszki na zbiórkę pieniędzy. Ta akcja charytatywna przekazuje pieniądze na zakup najbardziej potrzebnego sprzętu dla szpitali dziecięcych.
Wyniki z całego kraju nie są jeszcze znane, musimy poczekać, ale już teraz wiemy, że będzie to rekordowa kwota. Ostateczna suma zebranych pieniędzy zostanie określona w ciągu kilku tygodni, gdy zakończą się aukcje internetowe.


2 comments:

greenbandman said...

David, your post about February has been around as August too. Totally false. http://www.snopes.com/inboxer/trivia/fivedays.asp

Shaz said...

Hi David, Good thing you are not expecting any money from the Feng Shui fable. If you check you will see that calendars usually repeat every six or eleven years. February 2023 will be the same as this year.

We have some beautiful calendars that we bought over the years on our international travels. Right now, in 2017 we are reusing calendars we purchased in 1995 (21 years ago).

Shaz