Tuesday, January 03, 2017

Nice meeting.

I had a nice meeting with a young lady I have known for some years, Ola, and who now attends the University of Southern Florida. Like many young people, in her earlier years she was not too happy living here and was always complaining about one thing or another. I kept telling her that her pessimistic attitude was not a good thing to have and now, several years later and after living in the U.S. for two years she finally has come to realize this is true. It was good to see this transformation in her, to realize that her own country, Poland, is not so bad after all. It does seem a bit funny that I was the one who kept trying to point that out to her as she was growing up. She did help me learn two Polish words, pozytywny podejście, meaning positive attitude that I always used when talking with her. She is doing great in her studies with a straight A average in all classes and will finish university this coming December.

Miałem miłe spotkanie z młodą panią Olą, którą znam od kilku lat, a która teraz uczęszcza na Uniwersytet Południowej Florydy. Podobnie jak wielu młodych ludzi, jak była młodsza nie była zbyt szczęśliwa, że tu mieszka i zawsze narzekała na to lub tamto. Powtarzałem jej,  że nie jest dobrze mieć pesymistyczne podejście  i teraz, kilka lat później, i po dwóch latach życia w Stanach Zjednoczonych w końcu zdała sobie sprawę, że to prawda. Dobrze było zobaczyć przemianę, jak w niej zaszła, aby uświadomić sobie, że jej własny kraj, Polska, nie jest taki zły. Wydaje się trochę śmieszne, że jestem  osobą, która zwracała jej na to uwagę, kiedy dorastała. Ona pomogła mi nauczyć się dwa polskie słowa: pozytywne podejście, co oznacza pozytywne nastawienie,  a które prezentowałem , kiedy z nią rozmawiałem. Ona  świetnie sobie radzi na studiach ze  średnią  A ze wszystkich przedmiotów, a w tym roku w grudniu ukończy uniwersytet.

2 comments:

tori10tori10 said...

Is she then coming back to Poland?

David and Joan Piekarczyk said...

That's hatd to answer at this time. We will have to wait and see.