Sunday, January 29, 2017

Old friends.

A bad thing about getting older is that you start receiving news of friends who are seriously ill and there is nothing you can do about it except pray for their health. It was like that today when I opened an email from friends I have known for 40+ years, since my days living in Michigan. Mike and Mary were two of the first people I met when I decided to move to the forest and build a house there. I took an immediate liking to them both and over my years there we spent many a good time together talking, walking, hiking and enjoying each other's company.

Mike is a gifted carpenter, built many houses for other people as well as his own. He didn't hesitate when I asked for his help putting the door on my own house when Joan was arriving for a visit to my newly built house for the first time. The door was made by me and it took some work to make it fit but he spent hours putting it in place.

So it was sad to receive news that his cancer was now stage IV. It doesn't mean he is finished. He will not accept that nor will his partner, Mary, or I. It means he must seek the best solution to the problem and they are already doing that. Attitude plays an important part in health and they both have positive attitudes.

Zły rzeczą jest to, że się starzeje rozpoczęciem odbierania wiadomości z przyjaciółmi, którzy są poważnie chory i nic nie można z tym zrobić oprócz modlić się o ich zdrowie. Tak było dzisiaj, kiedy otworzył e-mail z przyjaciółmi znam od ponad 40 lat, od moich dni Mieszka w Michigan. Mike i Maria byli dwa z pierwszych ludzi, których spotkałem, kiedy postanowił przenieść się do lasu i zbudować dom. Wziąłem natychmiastową sympatię do nich obu i po moich lat nie spędziliśmy wiele dobry czas razem rozmowy, spacery, wędrówki i cieszyć się wzajemnym towarzystwem.

Mike jest utalentowanym stolarzem, zbudował wiele domów dla innych ludzi, a także jego własne. Nie wahał kiedy poprosiłem go o pomoc umieszczenie drzwi w moim własnym domu, kiedy Joan przybywających na wizytę w moim nowo wybudowanym domu po raz pierwszy. Drzwi zostały wykonane przeze mnie i zajęło trochę pracy, by pasował ale godzinami umieszczenie go w miejscu.

Więc to był smutny, aby otrzymać wiadomość, że jego nowotwór był już etap IV. To nie znaczy, że jest skończony. Nie będzie zaakceptować fakt, że nie będzie jego partner, Mary lub I. Oznacza to, że musi on szukać najlepszego rozwiązania problemu i są one już robi. Postawa odgrywa ważną rolę w ochronie zdrowia i oboje mają pozytywne pojdescie.

No comments: