Wednesday, January 04, 2017

Starting the New Year.


 
A nice meeting to start off the new year with Zbyszek, our 8th year of Kandulski weekly meetings. He had hundreds of pictures to show us of his trip to Bulgaria to spend the holidays with his daughter and new grandson, Adam. Most of our time was spent talking about our holidays and little about world affairs. It started lightly snowing but didn't last for long.

We got a very nice Christmas card, handmade, from Joan's cousin, Greg Frederick and his family from Oregon today. Joan's very happy to have remade the connection with some of the family she knew when she was younger.

In answer to your question. Tori, it's too early to tell whether or not Ola will return to live in Poland after these current university studies are done. She would like to go to the next level at an Ivy League university and her grades are good enough for that.

Miłe spotkanie, aby rozpocząć nowy rok ze Zbyszkiem i nasz 8. rok u Kandulskich na  cotygodniowych spotkaniach. Miał setki zdjęć, aby pokazać nam swoją podróż do Bułgarii, gdzie spędził święta z córką i wnukiem Adamem. Większość czasu spędziliśmy rozmawiając o naszych wakacjach i trochę o sprawach światowych. Zaczęło lekko śnieżyć, ale nie na długo.

Dzisiaj otrzymaliśmy bardzo ładne, ręcznie robione kartki świąteczne od kuzyna Joan Grega Frederick i jego rodziny z Oregonu. Joan jest bardzo szczęśliwa z odnowienia kontaktu z niektórymi członkami rodziny, których znała, kiedy była młodsza.

Odpowiadając na twoje pytanie Tori, jest za wcześnie, by stwierdzić, czy Ola powróci do życia w Polsce po zakończeniu obecnych studiów na uniwersytecie. Chciałaby dostać się na następny poziom na jednym z uniwersytetów z Ivy League, a jej oceny są wystarczająco dobre, by mogła to zrobić.

No comments: