Monday, November 19, 2012

Don't ask.

I think from the past five years experience that it's a good bet that on any given day I write this blog until next April, outside it will be gray and cloudy. Yes, we will have a few days of sunshine sprinkled every now and then but it will be mostly gray. Poland seems to lay under a gray cloud during these months. An acquaintance of mine remarked it was time to go to southern Spain for the next five months and I agree. We just don't have a home or flat there to go to.

Only 35 days to Christmas and I think this week I should do some shopping for presents for Joan. I'm thinking clothing this year and a few books.

Myślę, że z dotychczasowych doświadczeń pięć lat, że jest to dobry zakład, że w danym dniu piszę ten blog do kwietnia przyszłego roku, na zewnątrz będzie to szary i pochmurny. Tak, będziemy mieć kilka dni słonecznych posypane co ​​jakiś czas, ale będzie to głównie szary. Polska wydaje się położyć pod szarym obłoku w tych miesiącach.Mój znajomy zauważył, że nadszedł czas, aby przejść do południowej Hiszpanii przez najbliższe pięć miesięcy i zgadzam się. Po prostu nie mam domu lub mieszkania nie przejść.

Tylko 35 dni do Świąt Bożego Narodzenia i myślę, że w tym tygodniu należy zrobić zakupy za prezentami dla Joan. Myślę, odzież w tym roku i kilka książek

1 comment:

Lori said...

Come spend the winter in Minnesota where we have sunshine, unlike the midwest states such as Illinois, Indiana, and Ohio. November is gloomy, but after that it is usually sunny!