Saturday, November 24, 2012

Meeting

I met the little two year old boy who lives two doors away from us. He was so friendly and smiled a lot. He was with his father and said hello to me as we passed each other. So different from the four year old girl next door who seems to hide everytime she sees me.

Poznałem trochę dwuletniego chłopca, który mieszka dwa drzwi z dala od nas. On był tak przyjazny i uśmiechnął się bardzo dużo. On był z ojcem i przywitał mnie jak mijaliśmy siebie. Tak różne od czterech letniej dziewczynki z sąsiedztwa, który wydaje się ukrywać za każdym razem, że mnie widzi.

No comments: