Sunday, November 18, 2012

Prices down.

On this gray day I went to the petrol station and was happy to see the price had come down to 5.53ZL($6.80 a gallon) per litre. Only a month ago it was 5.89. Who knows how long this will last. So those of you in America who read this blog, don't complain too much about the cost of gasoline in America. Compare it to Poland.

Spent most of the day doing homework translation in preparation for next weeks lesson. Still making way too many mistakes but what can I do.

Na tej szarej dzień poszedłem do stacji benzynowej i był szczęśliwy widząc cena zeszła do 5.53ZL (6,80 dolarów za galon) za litr. Dopiero miesiąc temu było to 5,89. Kto wie, jak długo to potrwa. Tak więc ci z was, którzy w Ameryce czytaj tego bloga, nie skarżą się zbytnio o koszty benzyny w Ameryce. Porównaj go do Polski.

Spędziliśmy większość dni robi tłumaczenie domowe w ramach przygotowań do następnej lekcji tydzień. Jeszcze co zbyt wiele błędów, ale co mogę zrobić.

No comments: