Monday, November 26, 2012

Sale!!!!!!!!!!!!

Talking with someone today they reminded me about the Factory when I told them I was searching for a new winter coat. It's just outside of Poznan. It's a discount mall with a lot of small stores and they have a 50% off sale going on now. My friend bought a coat that was 600zl, then reduced to 450zl and now she bought it for 225zl. Wednesday Joan and I will go and take a look through the stores for a coat.

Rozmawiając z kimś dziś przypomniał mi o fabryce, kiedy powiedziałem im, że poszukuje nowego zimowego płaszcza. To jest po prostu poza Poznaniem. To centrum zniżka z wielu małych sklepów i mają 50% zniżki na sprzedaż dzieje teraz. Mój przyjaciel kupił płaszcz, który był 600zł, a następnie zmniejszona do 450zł i teraz kupił go za 225zl. Środa Joan i ja pójdziemy i spojrzeć przez filiach za płaszcz.

No comments: