Thursday, November 08, 2012

New experience.

A new experience today! We came home from food shopping and the door that opens to our building wouldn't open. We have two keys and I tried both but they wouldn't open the door. I buzzed a few apartments to see if anyone was home who would open the door but no one was home. Finally I found the number of the maintenance supervisor and called to him. He didn't answer. I tried buzzing another apartment, this time the doctor's office on the main floor and the receptionist let us in. While I was talking with her the maintenance man called and I was trying to tell him our problem when the receptionist said she would talk with him and tell him the problem. Hopefully in the next few hours a locksmith will come to repair the lock on the door so it works again.  This is the first time it has happened.

Nowe doświadczenie dzisiaj! Przyjechaliśmy do domu z zakupami żywności i drzwi, które otwiera się na naszym budynku nie otwarte. Mamy dwa klucze i próbowałem obu, ale nie chcieli otworzyć drzwi. I zadzwonił kilka apartamentów, aby zobaczyć, czy ktoś był w domu, kto otworzy drzwi, ale nikt nie był w domu. W końcu znalazłem numer opiekuna technicznego i przywołał do siebie. Nie odpowiedział. Próbowałem brzęczenie innego mieszkania, tym razem w gabinecie na parterze i recepcjonistka opuściła nas widok kiedy rozmawiałem z jej człowiek od konserwacji nazwie i próbowałem powiedzieć mu nasz problem, gdy recepcjonistka powiedziała, że ​​z nim porozmawiać i powiedz mu problem. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku godzin ślusarz przyjdzie naprawić zamek w drzwiach, więc znów działa. To jest pierwszy raz to się stało.

No comments: