Friday, November 30, 2012

Pre-Christmas

Another lesson day and convesation on Skype. We moved some things around in the flat to make way for the Christmas tree we'll be putting up in a few weeks. Thinking about having a pre-Christmas party because during the holiday's everyone is busy with their own preparations.

Today Joan is making chicken paprakasz for dinner and I'm looking forward to it. It's one of the benefits of our trip to Budapest last month.

Kolejny dzień lekcja i convesation na Skype. Przenieśliśmy się kilka rzeczy w mieszkaniu, aby zrobić miejsce na choince będziemy wprowadzenie w ciągu kilku tygodni. Myśląc o posiadanie pre-Christmas Party, ponieważ podczas wakacji w każdy jest zajęty własnymi przygotowaniami.

Dzisiaj Joan robi paprakasz kurczaka na obiad, a ja czekam na niego. Jest to jedna z korzyści płynących z naszej podróży do Budapesztu, w zeszłym miesiącu.

No comments: