Tuesday, November 27, 2012

Shopping day.

Shopping day tomorrow, first for food and then for a winter coat. Also, young Rózia's birthday is coming up on the 17th and we need to find something for her. In every family, you have people you like better and she is one of them. We don't forget her birthday. She'll be 11 years old and we've known her since she was three. Her English is improving, probably faster than my Polish and someday we may actually be able to communicate.

On the weather front, snow is predicted for Friday so winter will be starting. What can you do!

Dzień zakupy jutro, najpierw w odniesieniu do żywności, a następnie przez zimowy płaszcz. Również urodziny młodego Rózi zbliża się na 17, a my musimy znaleźć coś dla niej. W każdej rodzinie, masz ludzi, chcesz lepiej, a ona jest jedną z nich. Nie zapominamy o jej urodzinach. Ona będzie 11 lat i znamy odkąd skończyła trzy. Jej angielski jest poprawa, prawdopodobnie szybciej niż mój polski i pewnego dnia możemy rzeczywiście być w stanie się komunikować.

Na froncie pogoda, śnieg jest przewidywane na piątek więc zima będzie wyjścia. Co można zrobić?

No comments: