Friday, November 02, 2012

Flowers


After a long two hour lesson with Zbyszek I went to the local cemetery to take pictures of how beautiful cemeteries look on Nov. 1st.  It wasn't a good time to take pictures in Golina yesterday because the weather was so bad. Close to where we live is another cemetery so I went there today. However, it's still typical of all cemeteries in Poland, I think.

Po długim dwa lekcji godziny z Zbyszek poszedłem do miejscowego cmentarza do robienia zdjęć, jak piękne cmentarze wyglądają na 01. listopada. To nie był dobry czas na robienie zdjęć w Golina wczoraj, bo pogoda była tak zła. Blisko miejsca, gdzie żyjemy, jest jeszcze jeden cmentarz, więc poszedłem tam dzisiaj. Jednakże, jest to nadal typowe dla wszystkich cmentarzy w Polsce, myślę.

1 comment:

Marilyn said...

So beautiful--yesterday and today's pics!