Friday, November 09, 2012

Short illness.

I wasn't feeling well last night and went to bed early, slept today untill 2PM and feel alright now. Don't know what it was but at least it went away. I definitely don't want to have a cold or the flu. Of course it's gray and cloudy outside with a little rain but I'm not going anywhere today so it really doesn't matter.

Nie czuję się dobrze w nocy i poszedł do łóżka wcześnie, spałem godzina czternasta do dziś i dobrze czuć teraz. Nie wiem, co to było, ale przynajmniej odszedł. I na pewno nie chcę mieć przeziębienie lub grypa. Oczywiście, że jest szary i pochmurny zewnątrz z trochę deszczu, ale ja nigdzie nie idę dzisiaj więc to naprawdę nie ma znaczenia

No comments: