Saturday, November 17, 2012

New record.

We set a record today! Four days in a row we have eaten Rogale at Kandulski's. The time is running out for the making of Rogale so we thought we should take advantage of the time left and went today for another taste of this delicious pastry. I think this will be our last time.

I'm waiting for a conversation tonight on Skype with a friend who went to Buenas Aires to study Spanish for three months. Last year he went to Malaga, Spain for the same thing.  As you can guess, he's serious about learning Spanish but also about leaving Poland for the cold months that are coming. The last time I talked with him it was 32c in Buena Aires. In Poland it was 6c so you can see the difference in temperatures. We're wearing coats, gloves and hats and he's wearing t-shirts and shorts.

Ustanowiliśmy rekord dziś! Cztery dni z rzędu jedliśmy Rogale w Kandulski tych.Czas ucieka do robienia Rogale więc pomyśleliśmy powinniśmy wykorzystać czas w lewo i poszła dzisiaj do innego smaku tego pysznego ciasta. Myślę, że to będzie nasz ostatni raz.

Czekam do dziś rozmowy na Skype ze znajomym, który poszedł do Buenas Aires studiować hiszpański przez trzy miesiące. W zeszłym roku udał się do Malagi w Hiszpanii do tej samej rzeczy. Jak można się domyślić, że jest poważnie o nauce języka hiszpańskiego, ale także o wyjeździe z Polski na zimne miesiące, które nadchodzą.Ostatni raz rozmawiałem z nim to było 32c w Buena Aires. W Polsce było to 6c, więc można zobaczyć różnicę w temperaturach. Mamy na sobie kurtki, rękawiczki i kapelusze, a on ma na sobie t-shirty i szorty.

1 comment:

stumaniac said...

Hi, I've just included a link to your blog from my new blog on learning the Polish language at http://stupolish.blogspot.com/ . I enjoy reading your posts.