Thursday, November 22, 2012

Happy/sad day.

Today is the day of Thanksgiving in America. However, this date, November 22nd, is a date my generation will never forget. I was a 19 year old boy in the U.S. Navy, working as a disc jockey in a military radio station in Rota, Spain. It was a military operated station but was no different from any other radio station where music is played and news is read. At 12:30PM I was on the second level of the station preparing my music program for the evening show I had about jazz. Downstairs I heard several people come into the station with the commanding officer and they were speaking loudly. Another boy stationed with me at the station came running upstairs and told me....."The President has been assassinated". I couldn't believe it and ran downstairs to listen to the news from America where they were describing the series of events that took place.  We we all in shock and immediately the military base was put on alert. We monitored the news from America and then broadcasted it to all personnel on the base. For the next week there was nothing but sadness as we watched the televised events that unfolded. Later, when I returned to the U.S., I made a trip to the eternal flame on the grave of the President and put a flower down. I didn't know that soon afterward his brother Bobby would also be laying close to him, victim of another assassination.

It is said that death is a time for endings and death is a time for beginnings. Dallas’ Dealey Plaza, the now-infamous historic West End district that was the site of John F. Kennedy’s assassination 49 years ago today, quietly epitomizes that sentiment. On that day, the United States changed ... forever. Everything changed that day in 1963. On this day, we reflect and give thanks for the good that was John F. Kennedy and the legacy he left all Americans. That, too will never change.

Dziś jest dzień Święta Dziękczynienia w Ameryce. Jednak termin ten, 22 listopada to data moje pokolenie nigdy nie zapomnę. Byłem 19-letni chłopiec w US Navy, pracował jako disc jockey w wojskowej stacji radiowej w Rota, Hiszpania. To był wojskowy sterowany stacja, ale nie różni się od innych stacji radiowej, gdzie muzyka grana i wiadomości jest odczytywana. O 12:30 jestem na drugim poziomie stacji przygotowuje swój program muzyczny na koncert wieczoru miałem o jazzie. Downstairs Słyszałem kilka osób przyjdzie na stację z dowódcy i rozmawiali głośno. Inny chłopiec stacjonował ze mną na stacji przybiegł na górę i powiedział mi ..... "Prezydent został zamordowany". Nie mogłem w to uwierzyć i pobiegł na dół, aby posłuchać wiadomości z Ameryki, gdzie zostały opisujące serię wydarzeń, które miały miejsce. Jesteśmy wszyscy w szoku i natychmiast bazy wojskowej został wprowadzony w stan gotowości. Monitorowaliśmy wieści z Ameryki, a następnie transmitowane do wszystkich pracowników, na podstawie. Przez następny tydzień nie było smutek zakup nic jak oglądaliśmy przez telewizję wydarzenia, które rozłożeniu. Później, kiedy wrócił do USA, zrobiłem wycieczkę do wiecznego ognia na grobie Prezydenta i umieścić kwiat w dół. Nie wiedziałem, że wkrótce potem jego brat Bobby będzie również r. blisko niego, ofiarą innego zamachu.

Mówi się, że śmierć to czas zakończenia i śmierć to czas początków. Dallas 'Dealey Plaza, teraz-niesławny zabytkowej dzielnicy West End, który był miejscem zabójstwa Johna F. Kennedy'ego 49 lat temu, po cichu uosabia sentyment. W tym dniu, Stany Zjednoczone zmieniły ... zawsze. Wszystko zmieniło się w tym dniu w 1963 roku. W tym dniu, zastanawiamy się i dziękować za dobro, które było John F. Kennedy i dziedzictwo pozostawił wszystkich Amerykanów. To też nigdy nie zmieni.

No comments: