Wednesday, November 28, 2012

Shopping Day!

Today we went first to the town of Lubon just south of Poznań to the Factory to look for a new coat. It's about a 20 minute drive from our flat and easy to get to, just south of the A2 motorway. Not knowing they didn't open until 11:00 we arrived early and had to wait about 20 minutes.

The factory is a small shopping mall, a discount mall. FACTORY OUTLET is a place where you can buy designer clothes at prices ranging from 30% to 70% lower than in other stores. In the FACTORY you can find shops including: Adidas, Nike, Puma, Reebok, Calvin Klein, Mango, Reserved, House, Diverse, Calzedonia, Tommy Hilfiger and others. There may be about 50-60 separate stores, all on one floor, so it's easy to get around.

Not knowing which store my friend bought her son's coat I called her and asked the name of the store. She told me she thought it was Tom Taylor so we went there first to have a look at coats.  I tried on several and was satisfied with the one in the above picture.  The original cost was 500zl but it was being sold for 250zl, a 50% discount. It has 6 outside pockets, 2 inside pockets and a zipper closure. I didn't want buttons and was happy the pockets all had snaps.

About 12:00 we went to the British Library in Poznań to return two books and Joan selected another one for reading this next month. Currently she's enjoying the writing of the British author, Jeffrey Archer.  I didn't take any new books because I spend most of my free time studying Polish and have little time for any other reading.  I'm talking with four people of Skype in Polish and between Polish lessons, homework and conversations my time is filled.

From the library we went to King Cross for food shopping and we spent 140zl this week.

Dzisiaj poszliśmy najpierw do miasta Luboń na południe od Poznania do Fabryki szukać nowego płaszcza. To około 20 minut jazdy od naszego mieszkania i łatwo dostać się do, na południe od autostrady A2. Nie wiedząc, że nie otwarte do 11:00 przyjechaliśmy wcześnie i musieliśmy czekać około 20 minut.

Fabryka jest małe centrum handlowe, centrum handlowe rabatu. Factory Outlet to miejsce, gdzie można kupić markowe ubrania w cenach od 30% do 70% niższe niż w innych sklepach. W fabryce  można znaleźć sklepy takie jak: Adidas, Nike, Puma, Reebok, Calvin Klein, Mango, Reserved, House, Diverse, Calzedonia, Tommy Hilfiger i inne. Nie może być o 50-60 oddzielnych sklepów, wszystko na jednym piętrze, więc jest łatwo się poruszać.

Nie wiedząc, co mój przyjaciel kupiła sklep syna płaszcz Zadzwoniłem do niej i zapytał nazwę sklepu. Powiedziała mi, że myślała, że to Tom Taylor więc poszliśmy tam pierwszy spojrzeć na płaszcze. Próbowałem na kilku i był zadowolony z tego, w powyższym obrazku.Oryginalny koszt był 500zł ale był sprzedawany za 250zł, zniżka 50%. Posiada 6 kieszeni zewnętrznych, 2 kieszenie wewnętrzne oraz zamknięcie na zamek błyskawiczny. Nie chciałem, przyciski i był szczęśliwy kieszenie wszyscy już zaskoczy.

O 12:00 poszliśmy do Biblioteki Brytyjskiej w Poznaniu, aby powrócić dwie książki i Joan wybrano inną do czytania to w przyszłym miesiącu. Obecnie ona cieszyć się pisanie brytyjskiego autora, Jeffrey Archer. Nie brałem żadnych nowych książek, bo spędzam większość mojego wolnego czasu studiuje polski i za mało czasu dla innego czytania. Rozmawiam z czterema osobami na Skype w języku polskim i między polskiej lekcji, pracy domowej i rozmowy mój czas jest wypełniony.

Z biblioteki poszliśmy do King Cross na zakupy żywności i spędziliśmy 140zł w tym tygodniu.

No comments: