Sunday, November 04, 2012

Rogale

I asked at a different Empik for the book I'm looking for but they haven't had it since last July and don't think they will get it back. It was printed by a newspaper, Gazeta Wyborcza, so maybe I can call them and ask for a copy from them.  It's too bad they don't carry it now in Poznań. It seems it could be a useful tool for getting to know the city better.

Nov. 11th is approaching, National Independence Day ( Narodowe Święto Niepodległości). It is a  public holiday in Poland celebrated every year to commemorate the anniversary of Poland's assumption of independent statehood in 1918 after 123 years of partition by Russia, Austria and Prussia. It's also a huge day for a pastry made in the Wielkopolska province. The pastry is called Rogale and is normally made during this time. Of course, the pastry shops already are making them now and Joan and I had our first two today at Kandulski's.  They make excellent Rogale. Polish flags will be flying everywhere on that day and there is a parade on the main street followed by speeches of politicians and then music performed by different bands. If the weather is decent, no rain, Joan and I will go to watch the parade.

Pytałem w innym Empiku na książki szukam, ale nie miał go od lipca ubiegłego roku, a nie, że będą go odzyskać. To było drukowane przez gazety, Gazeta Wyborcza, więc może uda mi się do nich zadzwonić i poprosić o kopię od nich. Szkoda, że nie noszą go teraz w Poznaniu. Wydaje się to może być użytecznym narzędziem do poznawania miasta lepiej.

11 listopada zbliża, Narodowe Święto Niepodległości (Narodowe Święto Niepodległości). Jest to święto w Polsce, obchodzony co roku z okazji rocznicy założenia polskiej niepodległej państwowości w 1918 roku po 123 latach rozbiorów przez Rosję, Austrię i Prusy. Jest to także wielki dzień dla ciasta wykonane w województwie wielkopolskim.Rogale ciasta i nazywa się zwykle w tym momencie. Oczywiście, cukiernie już robią je teraz i Joan i ja mieliśmy nasze pierwsze dwa dzisiaj w Kandulski tych. Robią doskonałą Rogale. Polskie flagi będą latać wszędzie w tym dniu i nie jest parada na głównej ulicy, a następnie przemówienia polityków i następnie muzyki w wykonaniu różnych zespołów. Jeśli pogoda jest przyzwoite, nie deszcz, Joan i ja pójdziemy do oglądania parady.

No comments: