Tuesday, November 06, 2012

Election day.

Election day in the U.S. Amazing how it dominates even the local newscasts here in Poland, not that it matters. Will either Romney or Obama finally give Poland the Visa clearance that has been promised for sooooooooooooooooooooo long?

Wybory dzień w USA niesamowite jak dominuje nawet lokalnych audycji tutaj, w Polsce, a nie że jest to ważne. Będzie albo Romney czy Obama w końcu dać Polsce luz Visa, która została tóry został obiecany przez tak długi czas?

No comments: