Sunday, November 25, 2012

Searching?

We went to Galeria Malta today to look for a winter coat for me. I should have bought one in the U.S. last year when we visited for Christmas but I didn't think of it. The price range here for a good coat is between 200-600zl($70-200) but I can't see spending 600zl for a coat so that one is out of the question. The coat I have is still warm but the sleeves and edges of the coat are so worn out you can see the internal insulation so it doesn't look too good. I'll find some homeless person in need of a winter coat and give it to him.

Next Saturday night at Aula the finalists of the Poznań Academy of Guitar competition will be giving a free concert so Joan and I plan on going. The following Dec. 6th in Puszcykowo our favorite Polish classical guitarist, Łukasz Kuropaczewski, is giving a concert with a string quartet so we'll be going to that also. I have some musical manuscripts I want to give him of Christmas carols. I think he might find interesting. He's really an excellent player. You can find some of his performances on YouTube.

Except for going to Malta today is a quiet day doing homework and answering some emails.

Udaliśmy się do Galerii Malta dziś szukać zimowy płaszcz dla mnie. Powinienem kupiłem w USA w zeszłym roku, kiedy odwiedziliśmy na święta, ale nie myślę o tym.Przedział cenowy tutaj dobrej szacie jest między 200-600zł ($ 70-200), ale nie widzę wydawać 600zł za płaszcz tak, że jeden jest wykluczone.Płaszcz mam jest jeszcze ciepły, ale rękawy i krawędzie warstwy są tak zużyte można zobaczyć wewnętrzną izolację, tak to nie wygląda zbyt dobrze. Znajdę jakiś bezdomnego w potrzebie zimowy płaszcz i dać mu to.

Następna sobota noc w Auli finaliści poznańskiej Akademii Konkursu Gitarowego będzie dając darmowy koncert tak Joan i ja planuję.Dodaje 06 grudnia w Puszcykowo nasza ulubiona polską gitarzysta klasyczny, Łukasz Kuropaczewski, daje koncert z kwartetem smyczkowym więc będziemy będzie, że również. Mam kilka rękopisów muzycznych chcę dać mu kolęd.  Myślę, że może on znaleźć interesujące. Jest naprawdę świetny gracz. Można znaleźć niektóre z jego występów na YouTube.


Z wyjątkiem Malty będzie dziś cichy dzień odrabiania lekcji i odpowiedzi na kilka e-maili.

No comments: