Thursday, July 30, 2015

Big news.

Michigan relatives have continued on their way to Kraków now so our next visitor from Minnesota will be here August 8th.

I was happy to hear the news that cousin Nora Bekalarek and her father are finally back at home in Słupca so the whole family is reunited again. She now works at VW in Poznań and makes the commute everyday via train to work. She is off this weekend to Zakopane for a week and then to France to join her parents who are on vacation there. We'll try to meet up again in early September before my nephew arrives with his wife. This has turned out to be quite a summer for visitors. I like it.

The biggest news in Poland now is that the richest man in Poland died yesterday. His name was Jan Kulczyk and he was instrumental in getting the road built from Warsaw to Berlin. He also built Stary Browar, the premier shopping center in Poznań, but in a divorce settlement his wife got that property
He  was a Polish businessman. He was the founder and owner of Kulczyk Holding (headquartered in Warsaw) and international investment house Kulczyk Investments with headquarters in Luxembourg and offices in London, Kiev and Dubaii.. According to Forbess magazine, Kulczyk was the richest citizen of Poland, with an estimated wealth of 11.1 billion zloties.

It's July 30th and 20c outside. Go figure! All next week it's suppose to be in the 30's.

Joan had a good idea today while we were in Kandulski's. Since I'm always telling you about this place she said I should start posting pictures of the deserts we have so you can see them. I sounded like a good idea to me so I'll start with our next visit next week when Zbyszek is back.

Krewni Michigan nadal w drodze do Krakowa, tak teraz nasz kolejny gość z Minnesoty będzie tutaj 08 sierpnia.

 Byłem szczęśliwy, aby usłyszeć wiadomość, że kuzyn Nora Bekalarek i jej ojciec są w końcu z powrotem w domu w Słupcy, więc cała rodzina jest ponownie zjednoczona. Ona teraz pracuje w VW w Poznaniu i sprawia, że ​​codziennie dojeżdżać pociągiem do pracy. Ona jest wyłączony w ten weekend do Zakopanego na tydzień, a następnie do Francji, by dołączyć do swoich rodziców, którzy są na wakacjach tam. Postaramy się spotkać się ponownie na początku września, zanim mój siostrzeniec przybywa z żoną. To okazało się być całkiem latem dla zwiedzających. Lubię to.

 Największą nowością w Polsce teraz jest to, że w Polsce najbogatszy człowiek zmarł wczoraj. Nazywał się Jan Kulczyk, który walnie przyczynił się do uzyskania drogą zbudowaną z Warszawy do Berlina. Zbudował też Stary Browar, centrum handlowe w Poznaniu premier, ale w osadzie rozwodu z żoną ma tę właściwośćBył polskim biznesmenem. Był założycielem i właścicielem Kulczyk Holding (z siedzibą w Warszawie) i międzynarodowy dom inwestycyjny Kulczyk Investments z siedzibą w Luksemburgu oraz biurami w Londynie, Kijowie i Dubaii .. Według magazynu Forbess Kulczyk był najbogatszym obywatelem Polski, a przybliżony Bogactwo 11,1 mld zł.Jest to 30 lipca i 20c na zewnątrz. Domyśl! Wszystko w przyszłym tygodniu to przypuszczać, aby być w latach 30-tych.

Joan miał dobry pomysł, dziś, gdy byliśmy w Kandulski użytkownika. Od zawsze jestem z informacją o tym miejscu powiedziała powinienem zacząć wysyłania zdjęć na pustyniach mamy więc można je zobaczyć. I brzmi jak dobry pomysł, aby mnie tak zacznę kolejną wizytę w przyszłym tygodniu, kiedy Zbyszek wraca.

No comments: