Saturday, July 25, 2015

News!

Thanks for all the messages on FB about Joan's picture. She was happy when I showed them to her.

I received news from the two young men who are now in Chicago. They have finished their applications and will take placement tests next week for Elgin Community College. Classes begin on August 24th for them. They have new phones so I called to make sure they were working and they are. Kuba said they were cutting the grass and it was hot there, 32c. I told him it was 25c here and sunny.

Today I learned a few new words in Spanish and how easy it is to convert English words ending in..tion..to Spanish. All you do is change..tion..to..cion. Example: education becomes educacion. How easy is that? I saw a new pyramid type statistic which said Polish is the hardest language to learn and the next were Finnish, Hungarian and Estonian. It doesn't change my determination to learn Polish.

Dziękujemy za wszystkie wiadomości na FB o zdjęciu Joanny. Była szczęśliwa, kiedy pokazałem je do niej.

Otrzymałem wiadomość od dwóch młodych mężczyzn, którzy są teraz w Chicago. Skończą swoje aplikacje i podejmie próby umieszczania w przyszłym tygodniu na Elgin Community College. Zajęcia zaczynają się 24 sierpnia o nich. Mają nowe telefony więc zadzwoniłem, aby upewnić się, że pracują i są. Kuba powiedział, że cięcia trawy i było gorąco tam, 32c. Powiedziałem mu, że to 25c tutaj i słonecznie.

Dziś dowiedziałem się kilku nowych słów w języku hiszpańskim i jak łatwo jest przekształcić angielskie słowa kończące in..tion..to hiszpańskim. Wszystko co musisz zrobić to change..tion..to..cion. Przykład: edukacja staje educacion. Jak łatwo jest? Widziałem nowy typ piramidy statystykę który powiedział polski jest najtrudniejszy język do nauki i następne były fiński, węgierski i estoński. Nie zmienia moją determinację do nauki języka polskiego.

1 comment:

tori10tori10 said...

We can not see the pictures from Rogalin.