Friday, July 31, 2015

Warsaw Uprising

This is the week of remembering the 71st anniversary of the Warsaw Uprising. It's a solemn event that takes place each year at this time to remember those who fought to free Warsaw from the Nazi's and so many young and old Poles died in the fighting.

The uprising was a major WWII operation by the Polish resistance Home Army to liberate Warsaw from Nazi Germany. The Uprising was timed to coincide with the Soviet Union's Red Army approaching the eastern suburbs of the city and the retreat of German forces. However, the Soviet advance stopped short, enabling the Germans to regroup and demolish the city while defeating the Polish resistance, which fought for 63 days with little outside support. The Uprising was the largest single military effort taken by any European resistance movement during WWII. The Uprising began on 1 August 1944. Although the exact number of casualties remains unknown, it is estimated that about 16,000 members of the Polish resistance were killed and about 6,000 badly wounded. In addition, between 150,000 and 200,000 Polish civilians died, mostly from mass executions.

To jest tydzień pamiętając 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. To uroczyste wydarzenie, które odbywa się co roku w tym czasie pamiętać tych, którzy walczyli, by uwolnić Warszawę od nazistów i tak wielu młodych i starych Polaków zginęło w walkach.Powstanie było głównym operacja II wojny światowej przez polskiego oporu Armii Krajowej wyzwolić Warszawę z nazistowskich Niemiec. Powstanie zostało zbiegło się w czasie z Armia Czerwona Związku Radzieckiego zbliża wschodnie przedmieścia miasta i odwrót wojsk niemieckich. Jednak sowiecki postęp zatrzymał się, umożliwiając Niemcom przegrupować i zniszczyć miasto, gdy pokonując opór, który polski walczyli 63 dni z małym wsparcia z zewnątrz. Powstanie było największym wysiłkiem wojskowa podjęta przez każdego europejskiego ruchu oporu podczas II wojny światowej. Powstanie rozpoczęło się 01 sierpnia 1944. Chociaż dokładna liczba ofiar nie jest znana, szacuje się, że około 16.000 członków polskiego ruchu oporu zginęło, a około 6000 ciężko ranny. Ponadto, 150.000 i 200.000 między polskich cywilów zginęło, głównie z masowych egzekucjiNo comments: