Monday, July 27, 2015

Good night!
Joan's cold Bing cherry soup for dinner.
 
Good evening last night. I chatted via FB with my sister for an hour and a half and she told me both of her sons are getting married next year.  It was great talking with her again. We've only talked when I call at Christmas or Easter and then, on a cell phone, I can't really talk for a long time. Unfortunately she doesn't have a video cam on her computer and no Skype installed yet so all we could do was type and wait for a reply. It kind of breaks the continuity of the conversation. I'll try to convince her to buy a camera and install Skype but at least now we have FB and another chat set up for August 7th.

After that we talked via Skype for an hour with Joan's kids and grand kids for an hour. It turns out our grandson will be attending the same college as the two young men from Poland. I'm trying to arrange a meeting for them. It was good to see the kids and grandkids and talk with them about their plans for their future. Nikki is very artistic and I told her she should think attending the school of art in Chicago after she graduates in two years.

We're back into autumn temperatures with a high of about 21c all last week. The forecast for this week is about the same.

„Dobry wieczór” przez cały wczorajszy wieczór. Rozmawiałem z moją siostrą przez FB przez półtorej godziny, a ona mi powiedziała, że obaj jej synowie biorą ślub w przyszłym roku.  Świetne było porozmawiać z nią ponownie. My tylko rozmawialiśmy, kiedy dzwoniłem na Boże Narodzenie lub Wielkanoc, a następnie na telefon komórkowy, ale naprawdę nie mogę  długo rozmawiać. Niestety ona nie ma kamery wideo na swoim komputerze, ani zainstalowanego Skype,  więc wszystko co możemy zrobić, to pisać i czekać na odpowiedź. To rodzaj przerwy w trakcie rozmowy. Postaram się ją przekonać do zakupu kamery i zainstalowania Skype, ale przynajmniej teraz mamy FB i następny czat ustalony na 7 sierpnia.

Potem, przez następną godzinę rozmawialiśmy przez Skype z dziećmi i wnukami Joan. Okazuje się, że  nasz wnuk będzie uczęszczać do tego samego college'u jak dwóch młodych mężczyzn z Polski. Próbuję zorganizować im spotkanie. Dobrze było zobaczyć dzieci i wnuki i porozmawiać z nimi o ich planach na przyszłość. Nikki jest uzdolniona artystycznie i powiedziałem jej, że jak za 2 lata będzie absolwentką, powinna pomyśleć o ukończeniu szkoły artystycznej w Chicago.

Wróciliśmy do jesiennych temperatur z najwyższą około 21C w ciągu ubiegłego tygodnia. Prognoza na ten tydzień jest prawie taka sama.

No comments: