Sunday, July 26, 2015

Thanks Tori.

Tori, thank you for telling me about the problem of not being able to see the Rogalin pictures. While creating the slideshow I forgot to change the setting to allow readers to view them. It's fixed now.

One thing I really like living in Poland is seeing the relationships between grandparents and grandchildren.  Today, for example, I had to walk across the street to the local store and on the way, sitting on the curb, sat a 4 year old boy and next to him was his grandfather. They were just sitting there eating ice cream and talking. The grandfather listened very carefully when the little boy talked and then he answered him. It would have made a good picture but I didn't have my camera with me.

It's been a restful Sunday with nothing special to be done other that study languages and Joan's deciding what to make for supper. Tonight I will chat with my sister at 7PM and then at 8:30PM we'll Skype with Joan's kids and grandchildren.

Tori, dziękuję, że mi o problem nie jest w stanie zobaczyć zdjęcia Rogalinie. Podczas tworzenia pokazu slajdów zapomniałem zmienić ustawienia, aby umożliwić czytelnikom je zobaczyć. To teraz naprawić.

Jedną z rzeczy, bardzo lubię życie w Polsce jest zobaczyć relacje między dziadkami i wnukami. Dzisiaj, na przykład, musiałem przejść przez ulicę do lokalnego sklepu i po drodze, siedząc na krawężniku, usiadł 4-letni chłopiec, a obok niego był jego dziadek. Oni po prostu siedzi tam jedzenie lodów i rozmawiając.Dziadek słuchał bardzo uważnie, gdy mały chłopiec mówił, a potem odpowiedział mu. Byłoby to dobry obraz, ale ja nie mam ze sobą aparat.

To był spokojny niedziela, nic specjalnego do zrobienia innych, że języki studyjne i Joan zdecydować, co zrobić na kolację. Dziś w nocy będę rozmawiać z moją siostrą na godzina dziewiętnasta, a następnie na 20:30 będziemy Skype z Joan dzieci i wnuków.

No comments: