Sunday, July 12, 2015

Sunday day of rest.

That's what we did except watch a campaign meeting of Bernie Sanders.So far, he will get our votes.

To, co zrobiliśmy z wyjątkiem oglądać spotkanie kampanii Bernie Sanders. Jak dotąd, otrzyma nasze głosy.

No comments: