Thursday, July 02, 2015

Spanish.

Last year when two people we know from New York came to visit us they gave us a gift of the Pimsleur course for Basic Spanish but we didn't start using it until about 5 months ago. We think it is a good course based on listening and repeating without the dreaded rules of grammar. Joan is happy with it and it is much easier for her to learn than Polish. Now she enthusiastically studies every day. The cost of the Pimsleur program was expensive and we would not have purchased it on our own

This week I found another program for Spanish that that is much cheaper but I think is just as good if not better. The program is called Synergy Spanish. Like Pimsluer, it is based on listening and repeating but has other benefits. This downloadable program allows you to put each short lesson on an external drive and view it on your television. It came with both audio and video programs so viewing the lessons on a big screen TV in a comfortable chair is a benefit. It has an Action Guide that tells you what each lesson is about in print. I was fortunate to find this program when it was being offered for half price.

A strange thing has happened to me this year, I've attracted a sneezing allergy of some kind but it only occurs sometimes when I walk into our building. For the next ten minutes I just keep sneezing. It doesn't happen any other time, just sometimes when I come home, very strange.

W zeszłym roku, dwie osoby, które znamy z Nowego Jorku przyjechały do nas i podarowały nam  Podstawowy Kurs Hiszpańskiego Pimsleura, ale zaczęliśmy go używać około 5 miesięcy temu. Uważamy, że jest to dobry kurs oparty na słuchaniu i powtarzaniu i bez strasznych zasad gramatycznych. Joan jest z niego zadowolona i uczy się hiszpańskiego łatwiej niż polskiego. Teraz codziennie uczy się z entuzjazmem. Koszt kursu Pimsleur był drogi i nie moglibyśmy nabyć go na własną rękę.

W tym tygodniu znalazłem inny program do nauki hiszpańskiego, który  jest znacznie tańszy, ale myślę, że jest tak samo dobry, jeśli nie lepszy. Program nosi nazwę Synergy Spanish. Jak Pimsluer, opiera się na słuchaniu i powtarzaniu, ale ma inne zalety. Ten możliwy do pobrania program  pozwala umieścić każdą krótką lekcję na dysku zewnętrznym i wyświetlić ją na ekranie telewizora. Ściągnięty program zawiera audio i wideo, więc oglądanie lekcji na dużym ekranie telewizora w wygodnym fotelu jest zaletą. Posiada przewodnik , który mówi ci czego dotyczy każda lekcja, która jest na ekranie w formie zapisu . Miałem szczęście, że  znalazłem ten program, kiedy oferowano go za pół ceny.

Dziwna rzecz przytrafiła mi się w tym roku. Dostałem jakiś rodzaj alergii powodujący kichanie, ale występuje on tylko czasami, kiedy wchodzę do naszego budynku. Przez następne dziesięć minut po prostu  kicham. To nie zdarza się w innym czasie, po prostu czasami, kiedy wracam do domu, bardzo dziwne.
Nie wiem, jaki rodzaj połączenia z Internetem bedziemy mieć w Koszalinie więc może będę nieobecny od dzisiaj aż do wtorku.

No comments: