Wednesday, July 15, 2015

Flowers

 
Thank you Tori for your comment about Dobrzycza. It is a nice place to visit, similar to our botanical gardens in Poznań.
 
I finally took pictures of the hydraingia's in front of our flat. Aren't they beautiful in color. Every time I leave or come home I can't help but stop and look at them for a little while. I should make an enlargement of one of the pictures and add it to the wall in front of our bed. I have four different pictures of flowers and the rainbow over the opera fountain. This would make a good addition. It's nice to wake up to them and see something beautiful, besides my wife, when I wake up.
 
Our usual weekly meeting with Zbyszek today and he said we have a two week break in lessons starting next week when he will spend time with his grandchildren. I'm sure he will give me enough homework to keep me busy during this time. He may have a break but I don't think it will stop homework.
 
I saw that Andrea Bocelli will be performing in Gdańsk in the future and we would like to see him but it's too far and the cost of the tickets are too high. I'm thankful there are concerts of him on YouTube that we can see in our flat on large screen TV with a good sound system. In some ways it's even better than going to a concert because the camera work is very good.
 
Tomorrow I start my 10 sessions of physiotherapy on my lower back and it will be interesting to see what they do and if it has any good effect on me.

 
Dziękuję Tori za komentarz na temat Dobrzycy. Jest to ładne miejsce, by je odwiedzić, podobne do naszych ogrodów botanicznych w Poznaniu.
 
W końcu zrobiłem zdjęcia hortensjom naprzeciwko naszego mieszkania. Czyż nie są piękne w kolorze. Za każdym razem kiedy wychodzę z domu lub do niego wracam, zatrzymuje się i spoglądam na nie przez chwilę. Powinienem zrobić powiększenie jednego ze zdjęć i dać je na ścianę nad naszym łóżkiem. Mam cztery różne zdjęcia kwiatów i jedno z tęczą nad fontanną przed operą. To zdjęcie byłoby dobrym dodatkiem. To miło obudzić się naprzeciwko nich i zobaczyć coś pięknego, oprócz mojej żony, kiedy się obudzę.
 
Dzisiaj odbyło się nasze zwykłe tygodniowe spotkanie ze Zbyszkiem, który powiedział, że od przyszłego tygodnia możemy mieć przerwę w lekcjach  przez 2 tygodnie, kiedy on będzie  spędzał czas z wnukami. Jestem pewien, że da mi wystarczająco dużo lekcji, abym był zajęty w tym czasie. On może mieć przerwę, ale nie sądzę, że ten fakt  powstrzyma go przed zadaniem mi pracy domowej.
 
Zobaczyłem, że Andrea Bocelli  niedługo wystąpi w Gdańsku  i chcielibyśmy go zobaczyć, ale to jest zbyt daleko i koszt biletów jest zbyt wysoki. Jestem wdzięczny, że jego koncerty są na YouTube, które możemy zobaczyć w naszym mieszkaniu na dużym ekranie telewizora i z dobrym nagłośnieniem. W pewnym sensie to nawet lepiej, niż pójście na koncert, bo praca kamery jest bardzo dobra.
 
Jutro zaczynam moją 10. sesję fizjoterapii na dolną część pleców i to będzie interesujące zobaczyć, co robią i jeśli to nie ma na mnie żadnego dobrego wpływu.

1 comment:

Anonymous said...

Those flowers are beautiful. They remind me of my grandmother's backyard in Pittsburgh, PA. Enjoy viewing your trip pictures. Good luck with your back treatments. Linda from Texas