Monday, July 13, 2015

Updating

I spent three hours this morning updating the family reports on the blog with new pictures, new births, etc. Last time I did it was about 6 months ago so I thought it was time. First I publish the information in my tree to a file system I have, then add new pictures to slideshows, copy the files to a host server and then edit each individual report that can be read by relatives who have any interest. Of course, very few do and it always brings up the question why I keep doing it. Probably because there is only one other person who does have interest enough in our mutual family history to spend some of his time doing the same because we feel someday some generation will want to know where they came from and we will have done all of the work for them.  Personally, I would have liked very much to have a documented history of our family a long time ago but no one had the time or interest to pursue it. I could have learned a lot more from aunts, uncles, grandfathers and grandmothers when I was young but that was the problem, I was young.

I was checking the weather in Estepona, Spain and it will be in the low 90's all week. That's way to hot for me. Now we have 22c with cloudy skies and that's fine. The hydraingia's in front of flat are almost all in full bloom and they look beautiful.

Tego ranka spędziłem 3 godziny nad aktualizowaniem blogu o nowe zdjęcia członków rodziny, także  tych nowo narodzonych itp Ostatni raz, kiedy to robiłem to było około 6 miesięcy temu, więc pomyślałem, że  czas to zrobić. Najpierw publikuję informacje w moim drzewie do systemu plików, który  mam, a następnie dodaję nowe zdjęcia do pokazu slajdów, kopiuję pliki na serwer, a następnie edytuję każdą indywidualną informację, która może być odczytana przez krewnych, którzy są tym zainteresowani. Oczywiście, bardzo niewielu z nich to robi i ten fakt zawsze wywołuje pytanie, dlaczego ja to kontynuuję. Prawdopodobnie dlatego, że jest jeszcze jedna osoba, która interesuję się na tyle naszymi wzajemnymi , rodzinnymi powiązaniami , że spędza trochę czasu robiąc to samo, co ja, ponieważ czujemy, że  kiedyś któraś z  generacji będzie chciała wiedzieć, skąd  pochodzi, a my przygotowaliśmy dla nich tę pracę. Osobiście, chciałbym bardzo posiadać udokumentowaną historię naszej rodziny dawno temu, ale nikt nie miał czasu ani ochoty, aby ją realizować. Mógłbym był wiele nauczyć się od ciotek, wujków, dziadków i babć, kiedy byłem młody, ale problemem było to, że byłem młody.

 Sprawdzałem pogodę w Estepona w Hiszpanii i przez cały tydzień będzie mniej niż  90F (32C). To i tak dla  mnie za gorąco. Teraz mamy 22C, zachmurzone niebo i to jest w porządku. Hortensje naprzeciwko  naszego mieszkania są prawie wszystkie w pełnym rozkwicie i pięknie wyglądają.

No comments: