Wednesday, January 06, 2016

Breakfast.Breakfast with Joan, cranberry oatmeal with honey.

Still cold but snowing today and the ground is covered. I spent the morning on Skype with three conversations and then at noon had breakfast with Joan. After we were done we studied for 1 1/2 hours of Spanish and then I studied Polish.

Jeszcze zimno, ale dziś pada śnieg i pokrył ziemię. Ranek spędziłem na Skype na trzech rozmowach, a następnie w południe jedliśmy z Joan śniadanie. Po nim przez 1,5 godziny uczyliśmy się hiszpańskiego, a potem ja uczyłem się polskiego.

No comments: